Breaking News
Home / 2016 / January

Monthly Archives: January 2016

Cách đơn giản để bước đầu phân biệt cafe Nguyên Chất…nhưng chưa đủ.

Thử nghiệm 10p

Mấy hôm nay nhiều bạn chia sẻ clip này Đây là chia sẻ rất tích cực để phân biệt được cafe trộn bắp Đậu và hóa chất, clip cũng đã cho ta thấy được điều đó. có một sự khó ở đây là người làm bài test đã chưa lường được có một cách trộn hóa chất khác vẫn vượt qua bài test giống ... Read More »